Presentació del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

IMG_1639

El passat divendres, el rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, el president del Consell Social de la UdL, Ramon Roca, el director de l’Escola Politècnica Superior, Francesc Giné i el degà de la Facultat de Dret i Economia, Pere Enciso, van presentar, davant una quarantena de representants dels món econòmic, empresarial i tecnològic de Lleida, el títol oficial de Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses.

L’actual societat del Segle XXI, també coneguda com a societat de la informació i del coneixement, està cada vegada més dominada per la tecnologia. Aquest fet comporta que les empreses actuals requereixen professionals amb un perfil multidisciplinar, competents tant en la gestió d’empreses com en les tecnologies de la informació. La revolució de les tecnologies de la informació ha fet que ingents fluxos d’informació puguin circular de manera extremadament ràpida, fet que no ha esdevingut en la mateixa mesura en beneficis empresarials. Això fa que la cadena de valors de les empreses basades en el coneixement pugui ser molt diferent de l’estructura d’una empresa tradicional ja que poden arribar a tenir, fins i tot, una estructura productiva totalment virtual. Així mateix, els actuals sistemes d’informació permeten coordinar d’una manera més eficient la gestió estratègica i operativa de l’empresa, facilitant l’establiment de relacions amb proveïdors i clients geogràficament dispersos o entre treballadors localitzats en seus disperses. En aquest context, el professional format en la proposada doble titulació esdevindrà força atractiu per les organitzacions modernes. Amb aquesta doble titulació, dites organitzacions podran disposar de professionals que tinguin competències adequades per dirigir una empresa, així com les habilitats necessàries per fer front als reptes plantejats per la societat de la informació.


L’itinerari proposat permetrà a l’estudiant completar els estudis del Grau en Enginyeria Informàtica (240 ECTS) i del Grau en Administració i Direcció d’Empreses (240 ECTS),  amb una càrrega total de 480 ECTS, cursant  tan sols 363 crèdits ECTS distribuïts en 5 cursos. La implementació d’aquesta doble titulació s’iniciarà el proper curs acadèmic 2013-14 amb el primer curs i es completarà amb el cinquè curs l’any acadèmic 2017-18.

Share