Inici matriculació curs CAE avançat amb PRO/ENGINEER

proe2001_02

CAE avançat amb PRO / ENGINEER

(febrer 2013 – juny 2013)
Curs reconegut amb 4,5 crèdits de lliure elecció

Inici de classes: 21 de febrer 2013

Coordinador i professorat

Joan Roca Enrich

Miquel Nogués Aymamí

Professor de la UdL. Dpartament d’Informàtica i Enginyeria Industrial (DIEI)

Professor de la UdL. Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial (DIEI)

Informació i Inscripcions

o Personalment en la secretaria del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial (despatx 2.22 de l’Escola Politècnica Superior, Campus de Cappont).
o Període d’inscripció: del 13 de febrer al 19 de febrer en horari de secretaria de 10:30h. a 13:30h.
o Preu: 90 €
o Places: 30

Objectius i continguts
Introduir a l’alumne en el disseny mecànic mitjançant el modelat paramètric de sòlids en 3D.

  1. Ensamblatge de compoments en conjunts per formar mecanismes
  2. Disseny de conjunts segons el procés TOP-DOWN
  3. Optimització i anàlisi de sensibilitat
  4. Anàlisis cinemàtic i dinàmic de mecanismes
  5. Anàlisis estructural amb elements finits
  6. Anàlisis tèrmic amb elements finits

Metodologia
Sessions pràctiques a l’aula amb ordinadors, prèvia introducció dels conceptes a desenvolupar en cada sessió per part del professorat. Desenvolupament d’un projecte de disseny mecànic. L’examen  consistirà en avaluar el projecte de disseny mecànic realitzat al llarg del desenvolupament de l’activitat.

Lloc, hora i dia d’inici de les classes
Les classes es realitzaran al laboratori L4 (aula 0.08) de l’Escola Politècnica Superior
Dies: Tots els dijous a partir del dia 21 de febrer de 11:00 a les 14:00

Comentari final
El curs no es farà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats

Share

Matriculació Matèries Transversals / Lliure Elecció EPS. Curs 2012-13

EPS entrada

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida ofereix, el curs 2012-13, dues assignatures de Matèria Transversal.

Aquestes assignatures també les poden cursar com a Lliure Elecció els alumnes de titulacions de pla antic.

El dia 13 de desembre a les 12:00h a la Sala de Graus (2.03) de l’EPS s’organitzarà una sessió informativa sobre les dues assignatures de Matèria Transversal/Lliure Elecció impartides per l’EPS.

Podeu formalitzar la matrícula els dies 12 i 13 de febrer de 2013 a la Secretaria Acadèmica de l’Escola Politècnica Superior (Jaume II, 69 – despatx 0.09)

ELS ENGINYERS I EL SEU ENTORN SOCIOPROFESSIONAL

Imatge Curs Vidal2

Professor: Francesc Vidal

Contacte: Gabriel Pérezgperez@diei.udl.cat

Horari d’impartició: dilluns de 19h a 21h

Aula d’impartició: 2.01 Escola Politècnica Superior (Jaume II, 69 – Campus Cappont)

PROGRAMA

Inici de les classes: 18 de febrer


REDACCIÓ I PRESENTACIÓ DE  TFG (TREBALL FINAL DE GRAU)

wire-o

Professors: Toni Granollers i Ferran Perdrix.

Contacte: Toni Granollerstonig@diei.udl.cat

Horari d’impartició: dilluns de 16h a 18h

Aula d’impartició: 1.08 Edifici Polivalent (Jaume II, 71 – Campus de Cappont)

PROGRAMA

Inici de les classes: 18 de febrer

Share

Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Estudiant: Sergio Enrech Enrech
Titulació: Enginyeria  Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Diseño de una aplicación web para el control de los cultivos frutales
Director/a: Maite Grau i Albert Castell
Tribunal:
President/a: Teresa Alsinet
Secretari/a: Josep Argelich
Vocal: Jordi Planes
Suplent: Carles Mateu

Presentació:
Data: 08 de febrer de 2013
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Share

Eleccions a l'EPS

urna electoral

Avui, 7 de febrer de 2013 a l’Escola Politècnica Superior es durà a terme l’elecció al càrrec de director del Centre, així com a la direcció dels dos departaments adscrits a l’EPS, el departament de Matemàtica i el departament d’Informàtica i enginyeria industrial.

En tots els casos, les eleccions tenen un únic candidat:

- Direcció de Centre, opta a l’elecció l’actual director, Francesc Giné de Sola.
- Direcció del departament de Matemàtica, opta a l’elecció, Jaume Giné Mesa.
- Direcció del departament d’Informàtica i enginyeria industrial, opta a la reelecció, Miquel Nogués Aymamí.

Share

Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Estudiant: Bruno Moreno Cuesta
Titulació: Grau en Enginyeria  de l’Edificació
Títol de Treball/Projecte: Aplicació del mètodes de programació lineal per a l’optimització de recursos en projectes d’enginyeria d’edificació
Director/a: Maite Grau i Albert Castell
Tribunal:
President/a: Eduard Gregorio
Secretari/a: Maite Grau
Vocal: Xavier Rodríguez
Suplent 1: Lídia Rincón
Suplent 2: Albert Castell
Suplent 3: Josep Burgués

Presentació:
Data: 06 de febrer de 2013
Hora: 12:30 h
Aula: 2.03 EPS
Share