Anglès i enginyeries, un binomi imprescindible

ingles-y-mejor-salario

Les empreses del PCiTAL, sobretot de l’àmbit informàtic, en els últims anys han tingut dificultats per cobrir llocs de treball de perfil informàtic, ja que el nombre de titulats que surten anualment  de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida  es insuficient per cobrir la forta  demanda del sector, malgrat que aquest curs acadèmic s’hagi augmentat de 60 a 80 el nombre de places en el Grau en Enginyeria Informàtica.

Empreses com GFT o Lleida.net asseguren que, a aquesta falta de titulats  cal afegir la problemàtica que es detecta arran del baix nivell d’anglès amb el qual es titulen alguns d’aquests estudiants que fa que, malgrat alguns disposin d’un bon currículum acadèmic, no sigui possible la seva contractació.

En aquest sentit el Govern de la Generalitat proposarà al Consell Interuniversitari de Catalunya  el requeriment que, el proper curs 2013-14, els universitaris hauran d’acreditar un nivell d’anglès equivalent al Frist o el B2 per poder titular-se, amb l’objectiu d’aconseguir, almenys entre els universitaris, competències garantides en una tercera llengua que evitarien problemes als titulats en el moment d’incorporar-se al món laboral com els exposats anteriorment per les empreses del  Parc de Gardeny de Lleida.

Així mateix, l’EPS, conscient d’aquest dèficit  ja fa uns anys que va endegar una sèrie d’accions per intentar pal·liar aquest problema:

- Impulsant la internacionalització i les relacions exteriors de l’Escola i la mobilitat dels seus estudiants, creant una sots-direcció específica en aquestes qüestions i cercant i aportant nous convenis de pràctiques i cooperació educativa amb diverses universitats europees.

- Potenciant l’associació IAESTE de l’Escola, associació internacional d’estudiants dedicada a la realització de pràctiques tècniques en l’empresa a l’estranger.

- Optant per l’obligatorietat de l’anglès  en assignatures concretes dels graus i els màsters que s’imparteixen al centre.

- Endegant, per al curs 2013-14, la doble titulació Building Engineering – Civil Engineering amb la VIA University College de Dinamarca, fet que obligarà als alumnes que s’hi matriculin a estudiar tot un any acadèmic en aquell país.

Premsa

05 d’abril de 2013

diarisegre

diarisegre

La Mañana

06 d’abril de 2013

La Vanguardia

diarisegre

La Mañana

12 d’abril de 2013

La Mañana

Share