Projecte d'un Assistent Personal Robòtic (APR) a l'EPS

catedra indra fundacion adecco udl

Àrea de Comunicació – Oficina de Premsa UdL

La Càtedra Indra – Fundación Adecco  de Tecnologies Accesibles de la Universitat de Lleida, ha iniciat un nou projecte d’R+D per desenvolupar un Assistent Personal Robòtic (APR) que faciliti el treball a les persones amb discapacitat, ja que els permetrà estar presents de manera virtual  a l’empresa, moure’s, desplaçar-se i comunicar-se  gràcies a un sistema de videoconferència que funciona mitjançant connexió a internet.

Jordi Palacín, professor de l’Escola Politècnica Superior, director del grup de Robòtica del GREA Innovació Concurrent i director de la Càtedra, ha endegat diversos projectes relacionats amb el desenvolupament de solucions tecnològiques i serveis innovadors amb l’objectiu de facilitar la integració social i laboral de les persones amb discacapicitat. Entre aquests projectes cal destacar el Virtualkeyboard un teclat virtual que es mostra a la pantalla de l’ordinador creat dins del projecte TeCLado Asistivo (TCLA keyboard) amb l’objectiu de permetre l’escriptura de textos mitjançant la pulsació de les tecles del teclat mitjançant el ratolí informàtic, HeadMouse o qualsevol dispositiu apuntador connectat a l’ordinador; I el Headmouse, un ratolí que es controla amb lleugers moviments del cap captats mitjançant una webcam i que permet fer “clics” mitjançant diferents gestos facials, del qual ja s’han realitzat més de 400.000 descàrregues gratuïtes en 95 països de tot el món.

assistentroboticpersonalUdL

D'esquerra a dreta: Manel Brufau, Roberto Fernández, Jordi Palacín i Francesc Xavier Pérez / Foto: UdL

Premsa

Divendres, 12 d’abril de 2013


diarisegre

diarisegre

La Mañana

Dimecres, 8 de maig de 2013

eleconomista

Share