Disseny d’un col·lector solar més eficient per calentar aigua

Chemi

Àrea de Comunicació – Oficina de Premsa UdL

Investigadors del Grup de Recerca de la UdL, Energia per al medi ambient i agrometeorologia, ubicat a l’edifici CREA  de la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat grega de Patras han dissenyat un nou sistema de col·lectors solars de baix cost amb dipòsit d’acumulació integrat per a aigua calenta amb més eficiència tèrmica que els actuals.

Aquest nou col·lector està basat en un disseny de concentrador parabòl·lic que ofereix un millor rendiment que els sistemes convencionals al llarg de tot l’any. Han aconseguit un major aprofitament de les hores de llum, amb més rapidesa en l’escalfament i minimitzant les pèrdues de calor inherents a aquests tipus de col·lectors gràcies a nous sistemes d’aïllament a les zones mes crítiques de la carcassa.

El professor de física de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, Daniel Chemisana, expert en òptica aplicada a dispositius de generació solar tèrmica i fotovoltaica, ha treballat conjuntament amb el professor grec Manolis Souliotis, expert en captadors tèrmics de concentració en aquest estudi, publicat a Renewable energy.

Presentación1

Premsa

16 d’abril de 2013

Bon Dia

diarisegre

diarisegre

La Mañana

Share