Lectura Tesi Doctoral d'en Karim Ali Ibrahim Menoufi

UdL-EPS

Títol: Life Cycle Assessment of novel Building Integrated Concentrating Photovoltaic systems through environmental and energy evaluations
Doctorand/a: Karim Ali Ibrahim Menoufi


Direcció: Dr. Daniel Chemisana Villegas i Dr. Joan Ignasi Rosell Urrutia
Departament: Medi Ambient i Ciències del Sòl
Lloc: Sala de Graus de l’Escola Politècnica Superior
Data: 22 de gener de 2014
Hora: 11:00h

Share

Xerrada Mobilitat. Estudiar un Màster a la Universitat de Cranfield (UK)

The Open University

Avui 16 de gener, a les 12:00 a l’aula 2.01 de l’EPS es durà a terme una presentació sobre els masters que ofereix la prestigiosa Universitat de Cranfield (UK).

Aquest any hi ha quatre estudiants de l’EPS cursant algun dels seus màsters, un estudiant de la branca informàtica i tres de la branca industrial.

Els títols obtinguts en aquesta universitat són de reconegut prestigi, i els graduats allí tenen unes grans oportunitats laborals. El procés per a demanar la convocatòria Erasmus s’acaba ja aquest proper divendres, però el procés de mobilitat s’ha de començar a planificar amb molta previsió de temps. És per això que tot i que ara no hi esteu interessats, potser sí que hi estareu en un futur no gaire llunyà i, per tant, conèixer de primera mà que ofereixen a la Universitat de Cranfield és una bona oportunitat.

Mes Info

Share

Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Estudiant: Josep M. Flix Rovira

Titulació: Enginyeria en Informàtica
Títol de Treball/Projecte: Disseny i creació d’una xarxa social multiplataforma basada en geolocalització
Director/a: Ferran Perdrix
Tribunal:
President/a: Joan Manel Gimeno
Secretari/a: Ferran Perdrix
Vocal: Rosa Gil
Suplent: Montserrat Sendín

Presentació:

Data: 14 de gener de 2014
Hora: 18:30 h
Aula: 2.03 EPS
Share