CURS: Introducció als estudis CAE amb CREO

imagen2

Introducció als estudis CAE amb CREO

(Febrer 2014 – Maig 2014)

Curs reconegut amb 3 crèdits de lliure elecció´
Inici de classes: 27 de febrer de 2014

Objectius i continguts
Introduir a l’alumne en el disseny i optimització de mecanismes i de components mitjançant l’ús de tècniques CAE (Computer Aided Engineering)

Contingut
1. Disseny de conjunts segons el procés TOP-DOWN design
2. Ensamblatge de components en conjunts per formar mecanismes
3. Anàlisis cinemàtica i dinàmica de mecanismes
4. Optimització i anàlisi de sensibilitat
5. Anàlisi estructural amb elements finits
6. Anàlisi tèrmica amb elements finits

Metodologia
Sessions pràctiques a l’aula amb ordinadors utilitzant el software CREO (evolució del ProEngineer), prèvia introducció dels conceptes a desenvolupar en cada sessió per part del professorat.

Les sessions pràctiques es realitzaran a partir de models de peces ja creades amb el CREO.
Per tant el domini del software de CAD paramètric (CREO o altres) no és imprescindible, si bé evidentment és preferible que els alumnes el coneguin.

imatge 1
Desenvolupament d’un projecte de disseny mecànic i optimització d’un mecanisme.

L’avaluació es farà en base al projecte de disseny i optimització d’un mecanisme que es realitzarà al llarg del curs.

Coordinació i professorat
Joan Roca Enrich (coordinador)
Martí Comellas Andrés

Lloc i horari de les classes
es realitzaran al laboratori L5 (aula -1.01) de l’Escola Politècnica Superior, al Campus deCappont

Horari: Tots els dijous a partir del dia 27 de febrer de 11:00 a 14:00

Informació i inscripcions
Personalment a la secretaria del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial (despatx2.22 de l’Escola Politècnica Superior, Campus de Cappont). Per consultes respecte al desenvolupament del curs: jroca@diei.udl.cat

Període d’inscripció: del 14 de febrer al 27 de febrer en horari de secretaria de 10:30 a 13:30h

Preu: 118,59 €

Places: 30 (el curs es farà si hi ha un mínim de 12 inscrits)

Share