Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Estudiant: F. Xavier Carrera Pelegrina

Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica

Títol de Treball/Projecte: Estudi de viabilitat Tècnica d’un sistema solar FV autoconsum junt amb un sistema d’energia tèrmica per ACS
Director/a: Daniel Chemisana
Tribunal:
President/a: Chrysovalantou Lamnatou
Secretari/a: Daniel Chemisana
Vocal: José S. López
Suplent: Jorge Olivera

Presentació:

Data: 28 de febrer de 2014
Hora: 15:15 h
Aula: 0.01 CREA
Share