Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Estudiant: Xavier Barbosa Desongles

Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Títol de Treball/Projecte: Anàlisi i disseny d’un procés d’automatització del processat de la mel

Director/a: Tere Alsinet
Tribunal:
President/a: Toni Granollers
Secretari/a: Tere Alsinet
Vocal: Alba Cabiscol
Suplent: Josep Argelich

Presentació:
Data: 25 de març de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS
Share