Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Estudiant: Joan Antoni Vidal Tolosa
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Títol de Treball/Projecte: Anàlisi, disseny i implementació del portal web FutbolAlpicat.com

Director/a: Marta Oliva i José A. Mur

Tribunal:
President/a: Toni Granollers
Secretari/a: Marta Oliva
Vocal: Rosa M. Gil
Suplent: Juan M. Gimeno

Presentació:
Data: 21 de maig de 2014
Hora: 13:00 h
Aula: 2.03 EPS
Share