Congrés Internacional Eurotherm Seminar n.99 – Advances in thermal energy storage

grea-puigverd-udl

Més de 175 experts mundials en emmagatzematge d’energia tèrmica es van citar ahir  a la Universitat de Lleida (UdL)  en el marc del Congrés internacional Eurotherm Seminar nº99 – Advances in thermal energy storage, que es realitzarà fins al 30 de maig.  En el marc de la trobada, organitzada per la Fundació UdL i pel Grup de Recerca GREA Innovació Concurrent, dirigit per la Dra. Luisa F. Cabeza, directora d’INSPIRES i professora de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL, es presentaran més d’un centenar de treballs de 25 països d’arreu del món.

En aquesta primera jornada, el Grup de Recerca GREA Innovació Concurrent va presentar els resultats d’un treball que han permès desenvolupar un sistema que permet estalviar entre un 20% i un 35% de l’energia necessària per fer funcionar l’aire condicionat, gràcies a l’aprofitament i emmagatzematge de l’aire fred de la nit per a la seva posterior utilització en les hores de calor.

Aquesta investigació s’ha dut a terme a les cases experimentals que el grup té  a Puigverd, on també treballa amb altres aspectes d’estalvi energètic com l’ús de materials aïllats.

El Congrés internacional Eurotherm Seminar nº99 – Advances in thermal energy storage també tractarà temes com la millora de l’emmagatzematge tèrmic en les centrals termosolars, el sistema de carga i intercanvi d’energia, l’emmagatzematge termoquímic, etcétera.

Programa

Premsa

27 de maig de 2014

diarisegre

La Mañana

Bon Dia

29 de maig de 2014

diarisegre

La Mañana

Share

Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Estudiant: Albert Arbonés Alba
Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball/Projecte: Automatització Industrial del procés de testeig de varis forns amb l’ús de matlab

Director/a: Francisco Clarià

Tribunal:
President/a: Juan A. Garriga
Secretari/a:Francisco Clarià
Vocal: Josep Ribó
Suplent 1: Francesc Colell
Suplent 2: Jordi Palacín
Suplent 3: Marcel Tresánchez

Presentació:
Data: 2 de juny de 2014
Hora: 10:30 h
Aula: 2.03 EPS
Share