Cursos Universitat d'Estiu vinculats a l'EPS

Universitat d'Estiu 2014

La Universitat de Lleida organitza la 22a edició de la Universitat d’Estiu, amb una àmplia i diversa varietat de cursos a escollir que es realitzaran del 30 de juny al 30 de juliol en diferents seus (Lleida, La Seu d’Urgell, Solsona, Tremp, Agramunt, Alcoletge, etcètera). Des de l’Escola Politècnica Superior us volem fer esment de dos d’aquests cursos on hi participa, tant en l’organització com en la docència, professorat del nostre centre.
El termini d’inscripció està obert fins al dia abans que comencin els cursos. Tanmateix, es recomana que es formalitzi la matrícula abans del 20 de juny, per evitar que el curs sigui anul·lat per manca d’inscrits.
INFORMACIÓ

Oficina de la Universitat d’Estiu – Universitat de Lleida

Edifici Polivalent
C/ Jaume II, 71, planta baixa
E-25001 Lleida

estiu@estiu.udl.cat

973 70 33 90

Horari de contacte:
De 8.00 a 14.00 h

DOMÒTICA PRÀCTICA I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Dates: Del 7 al 10 de juliol
Localitat: Lleida

Resum del curs:
L’objectiu principal del curs és donar una visió, des de zero i de forma entenedora, dels sistemes domòtics i de com es realitza un projecte d’automatització i eficiència energètica. El curs partirà d’un enfocament generalista de què és la domòtica, quins sistemes engloba i quines tecnologies existeixen en el mercat, donant pas, posteriorment, a una visió més tècnica, mostrant amb exemples i exercicis reals (pràctiques amb equips de domòtica) com es realitza un projecte domòtic i quins productes comercials existeixen.
El curs s’adreça a estudiants d’enginyeries i arquitectura, instal·ladors i professionals tècnics que vulguin adquirir o ampliar els coneixements sobre els sistemes i projectes de domòtica.

Llengües d’impartició: Castellà i català
Coordinació: Lídia Rincón Villarreal (Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL)
Equip docent: Miguel Medrano Martorell (Pentadom) i Guillermo Sanjuan de Diego (Pentadom)
Hores lectives: 30
Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu: 118,59 € estudiantat UdL / 135,00 € la resta – Consulta els nostres descomptes
Places: 30
3 ECTS reconeguts per la UdL (30 hores presencials + 45 hores de treball autònom de l’alumne)

Podeu consultar el programa del curs a http://www.udl.cat/serveis/estiu/cursos-llistat/tecnologia/21.html

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT: COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ EFECTIVA A LES XARXES SOCIALS

Dates: Del 7 a l’11 de juliol

Curs virtual

Resum curs: El curs s’adreça a totes aquelles persones interessades en emprar les noves tecnologies i, en particular, les xarxes socials per comunicar i promocionar efectivament un producte, un servei, una empresa, una entitat o, fins i tot, per promocionar-se elles mateixes. L’objectiu és introduir l’estudiantat a totes aquelles noves formes d’expressió i comunicació disponibles a Internet: blogs, xarxes socials, microblogging, missatgeria instantània, etc. L’objectiu és que, al final del curs, l’estudiantat sigui capaç de crear un espai propi a la xarxa, publicar-hi informació, promocionar-lo i relacionar-se amb la resta de l’espai Internet. El curs serà eminentment pràctic, es durà a terme a través del campus virtual i, a partir de la introducció a algun dels potencials que ofereix la xarxa i l’anàlisi de projectes concrets actualment en marxa, es debatrà la conveniència d’usar una xarxa social o una altra.
La finalitat és que l’alumne no només conegui com funcionen aquestes eines i plataformes, sinó que acabi el curs disposant del seu propi espai a la xarxa (blog, espai a les xarxes socials, etc.).

Llengües d’impartició: Els materials del curs estaran en castellà però l’estudiantat es podrà expressar en els debats i les avaluacions en català, castellà o anglès.
Coordinació: Eva Martín Fuentes (Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de la UdL)
Equip docent: Eva Martín Fuentes (UdL) i Carles Mateu Piñol (UdL)
Col·laboradors docents: Entrevistes a experts i especialistes en presència a la xarxa
Hores lectives: 30
Preu: 118,59 € estudiantat UdL / 135,00 € la resta – Consulta els nostres descomptes
Places: 50
3 ECTS reconeguts per la UdL (30 hores letives + 45 hores de treball autònom de l’alumne)

METODOLOGIA
Les activitats formatives consistiran en les lectures, visionat de vídeos, participació en debats sobre diferents temes relacionats amb la matèria, a més de crear un petit blog i mostrar la seva presència en les xarxes socials, durant la setmana que dura el curs.
Els estudiants inscrits com a matèria transversal, tindran les activitats formatives següents:
· Lectures i visionat de vídeos sobre la matèria i participació en els debats 40%
· Treball autònom de l’alumne (60%):
o Creació d’un blog 25%
o Presència a les xarxes socials 25%
o Test virtual 10%

Podeu consultar el programa del curs a http://www.udl.cat/serveis/estiu/cursos-llistat/informatica/24.html

Share

Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Estudiant: maria Esther García Ruiz
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Estudi de Patologies, reforma i qualificació energètica d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres a Lleida

Director/a: Cristian Solé i Anthony Foy

Tribunal:
President/a: Eduard Gregorio
Secretari/a: Cristian Solé
Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Albert Castell
Suplent 2: Lídia Navarro
Suplent 3: Susana Serrano

Presentació:
Data: 19 de juny de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 0.01 CREA
Share

Seminari del Centre de Recerca INSPIRES: “Innovación según IDI EUREKA”

images fons blau

El proper dijous 19 de juny tindrà lloc el següent seminari del Centre de Recerca INSPIRES:

Innovación según IDI EUREKA

Francisco Saenz i Mateo Calvo
IDI EUREKA

L’aula on es realitzarà el Seminari serà la Sala de Graus de l’EPS (aula 2.03) a partir de les 12:15h

image_large

Share

Lectures Treball/Projecte Final de Carrera

Estudiant: Carles Riba Ferrús
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Títol de Treball/Projecte: Normalització de dades socials i geogràfiques. Qualitat de dades

Director/a: Josep Argelich

Tribunal:
President/a: Tere Alsinet
Secretari/a: Josep Argelich
Vocal: Jordi Planes
Suplent: Ramon Béjar

Presentació:
Data: 18 de juny de 2014
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Fernanda Florensa Ramos i Adriana Pena Mestre
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Títol de Treball/Projecte: Disseny i implementació d’una aplicació per elaborar la memòria acadèmica de l’Escola Politècnica Superior (UdL)

Director/a: Margarita Moltó

Tribunal:
President/a: Pilar Cos
Secretari/a: Margarita Moltó
Vocal: Blanca Escardíbul
Suplent: Magda Valls

Presentació:
Data: 18 de juny de 2014
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS
Share