Lectures Treball Final de Grau/Màster

Estudiant: Ricard Bordalba Llaberia
Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball/Projecte: Captación y Procesado de datos de un vehículo móvil mediante micropocesador

Director/a: Francisco Clarià i Marcel Tresánchez

Tribunal:
President/a: Juan A. Garriga
Secretari/a: Francisco Clarià
Vocal: Josep Ribó
Suplent 1: Francesc Colell
Suplent 2: Marcel Tresánchez
Suplent 3: Francesc Solsona

Presentació:
Data: 1 de juliol de 2014
Hora: 10:30 h
Aula: 2.03 EPS

Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Sergio Bagés Galiano
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Canvi d’ús d’un edifici residencial unifamiliar a petit establiment hoteler

Director/a: Eduard Gregorio i Adolf Quetcuti

Tribunal:
President/a: Gabriel Pérez
Secretari/a: Eduard Gregorio
Vocal: Lídia Rincón
Suplent 1: Josep R. Castro
Suplent 2: Albert Castell
Suplent 3: Cristian Solé

Presentació:
Data: 1 de juliol de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 2.01 EPS
Share