Lectures Treball Final de Grau/Màster

Estudiant: Carles Rico Solé
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Títol de Treball/Projecte: Factorització de nombres enters mitjançant la Rho de Pollard

Director/a: Josep M. Miret

Tribunal:
President/a: Josep Conde
Secretari/a: Josep M. Miret
Vocal: Jordi Pujolàs
Suplent: Santi Martínez

Presentació:
Data: 31 de juliol de 2014
Hora: 16:30 h
Aula: 2.03  EPS
Share

Lectures Treball Final de Grau/Màster

Estudiant: David Vallés
Titulació: Enginyeria en Informàtica

Títol de Treball/Projecte: Disseny i implementaciód’una aplicació per a la gestió de pistes poliesportives

Director/a: Toni Granollers

Tribunal:
President/a: Marta Oliva
Secretari/a: Toni Granollers
Vocal: Josep M. Brunetti
Suplent: Afra Pascual

Presentació:
Data: 29 de juliol de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 2.11  POLIVALENT
Share

Lectures Treball Final de Grau/Màster

Estudiant: Imma Baró Cortiella
Titulació: Enginyeria en Informàtica

Títol de Treball/Projecte: Paràmetres relacionats amb la seqüència iterada de dígrafs excèntrics

Director/a: Nacho López

Tribunal:
President/a: Josep M. Miret
Secretari/a: Nacho López
Vocal: Francesc Sebé
Suplent: Jordi Pujolàs

Presentació:
Data: 28 de juliol de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Albert Ventura
Titulació: Enginyeria en Informàtica

Títol de Treball/Projecte: Espai de treball per a pràctiques

Director/a: Carles Mateu i Joan M. Gimeno

Tribunal:
President/a: Jordi Planes
Secretari/a: Carles Mateu
Vocal: Josep Argelich
Suplent: César Fernández
Presentació:
Data: 28 de juliol de 2014
Hora: 11:00 h
Aula: 2.01 EPS
Share

Lectures Treball Final de Grau/Màster

Estudiant: Xavier Pijuan Ripollés
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Títol de Treball/Projecte: Creación Tienda Virtual de toldos y lonas mediante Magento

Director/a: Ferran Perdrix i Xavier Domingo

Tribunal:
President/a: Toni Granollers
Secretari/a: Ferran Perdrix
Vocal: F. Joan M. Gimeno
Suplent: Xavier Domingo

Presentació:
Data: 25 de juliol de 2014
Hora: 16:00 h
Aula: 2.06  EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Verónica Periañez Miranda
Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Títol de Treball/Projecte: Nou model de processament de dades de les enquestes d’opinió de la oficina de qualitat de la UdL i actualització global de l’eina

Director/a: Joan C. Badia i Valentí Pardo

Tribunal:
President/a: Ferran Perdrix
Secretari/a: Joan C. Badia
Vocal: Jordi Agost
Suplent: Valentí Pardo
Presentació:
Data: 25 de juliol de 2014
Hora: 17:00 h
Aula: 2.03 EPS

Share

M. Vilarrubí, primera alumna graduada al Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de l'EPS, guanya un Premi Internacional al Congrés Fusión 2014

001DZ0OD

Montserrat Vilarrubí FOTO: Segre

Montserrat Vilarrubí ja va ser la primera estudiant a presentar el Treball Final de Grau del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica que s’imparteix a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, i ara ha aconseguit emportar-se un Premi Internacional al Congrés Fusión 2014, un esdeveniment científic internacional d’alt nivell sobre electrònica i tecnologia centrat en nous mètodes de processar informació per a finalitats específiques.

La Montserrat era la investigadora més jove d’un total de 327 investigadors provinents d’Europa, Àsia i els Estats Units, principalment,  i va aconseguir la distinció atorgada als millors projectes gràcies a un estudi de viabilitat de la creació d’un sistema de reconeixement de veu capaç de detectar sons purs amb la finalitat que, persones amb discapacitats puguin interactuar amb un ordinador o altres sensors.

Montserrat Vilarrubí pretén continuar desenvolupant aquest projecte amb la col·laboració amb la Càtedra Indra-Fundació Adecco de Tecnologies accessibles de la UdL i el Grup de Robòtica del GREA Innovació Concurrent de la UdL, alhora que iniciarà aquest proper curs acadèmic els estudis del Màster en Enginyeria Industrial a l’Escola Politècnica Superior de la UdL.

Premsa

23 de juliol de 2014

diarisegre

diarisegre

Mes Info

Share

Tests d'autodiagnosi del Curs Zero de Matemàtiques i Física per a l'Enginyeria

capcelera curs zero

Els estudiants de nou ingrés podran realitzar un test d’autodiagnosi, per avaluar el seu nivell amb els següents test:

TEST D’AUTODIGNOSI MATEMÀTIQUES

MATERIALS DE MATEMÀTIQUES PEL CURS

.

TEST D’AUTODIAGNOSI DE FÍSICA

MATERIALS DE FÍSICA PEL CURS

- Cinemàtica

- Magnituds i Unitats

- Problemes Magnitud i Unitats

.

Les assignatures de matemàtiques i física estan presents en totes les titulacions d’enginyeria i arquitectura tècnica. Són assignatures, que pel seu caràcter fonamental i transversal, són imprescindibles per cursar assignatures posteriors més especialitzades. En l’actualitat,  l’accés dels estudiants de nou ingrés als estudis de grau és molt divers, i per aquest motiu els nivells de  coneixements bàsics en matemàtiques i física són ben diferents.

Així doncs, l’objectiu principal del curs és el de revisar i refrescar conceptes de matemàtiques i física ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquests àmbits i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures de matemàtiques i física de primer curs de les titulacions de grau de l’Escola Politècnica Superior (EPS): Arquitectura Tècnica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

El curs s’imparteix durant 45 hores (4,5 crèdits ECTS) durant els mesos de juliol i setembre (del 21 al 30 de juliol, i del 2 al 10 de setembre de 2014). El curs s’organitza en sessions diàries de 3 hores (de 10:00h a 13:00h) i es desenvoluparà a l’aula 0.05 de l’EPS.

.
AQUÍ PODEU TROBAR TOTA LA INFORMACIÓ DEL CURS ZERO DE MATEMÀTIQUES I FÍSICA PER A L’ENGINYERIA


Share

Seminari del Centre de Recerca INSPIRES/ Sr. Leônidas Albano

images fons blau

.

El proper dijous 24 de juliol tindrà lloc el següent seminari del Centre de Recerca INSPIRES:

Procesos compositivos e higrotérmicos en la arquitectura moderna pasiva de Brasil continental – El caso de Goiânia

Ponent: Leônidas Albano

Pontificia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Brasil

.

L’aula on es realitzaran aquestes dues ponències del Seminari serà la Sala de Graus de l’EPS (Jaume II, 69), a partir de les 12:00h

Share

Lectures Treball Final de Grau/Màster

Estudiant: Ramon Jardí López
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial, especialaitat Mecànica

Títol de Treball/Projecte: Projecte de climatització i millora de l’aïllament de l’Esplai de Marimunt

Director/a: Josep V. Marín

Tribunal:
President/a: Joan Monyarch
Secretari/a: Ramon Grau
Vocal: Josep V. Marín
Suplent: Miquel Nogués
Presentació:
Data: 24 de juliol de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 0.01 CREA

Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Fuses Navarra i Àngel Pedrós Castany
Titulació: Màster en Enginyeria Industrial

Títol de Treball/Projecte: Optimització de pòrtics d’acer i fonaments pera naus industrials

Director/a: Jorge Lampurlanés

Tribunal:
President/a: Josep R. Castro
Secretari/a: Jorge Lampurlanés
Vocal: F. Javier Bradineras
Suplent 1: José M. Iglesias
Suplent 2: L. Puigdomènech
Suplent 3: A. Fernández

Presentació:
Data: 24 de juliol de 2014
Hora: 10:00 h
Aula: 1.04 EPS
Share

Next Page →