Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Mario Quijada Galán
Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball/Projecte: Sistema fotovoltaico para autoconsumo sobre la cubierta de un matadero en Alcoletge (Lleida)

Director/a: Ramon Grau

Tribunal:
President/a: Gabriel Pérez
Secretari/a: Ramon Grau
Vocal: Julià Coma
Suplent 1: Daniel Chemisana
Suplent 2: José V. Marín
Suplent 3: Miquel Carrera

Presentació:
Data: 25 de febrer de 2015
Hora: 15:30 h

Aula: Sala de Graus EPS

Share

Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Xavier Caubet Pardo
Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d’un algorisme per optimitzar el funcionament de les bombes en una estació de bombament del canal Segarra-Garrigues

Director/a: Josep Illa

Tribunal:
President/a: Daniel Chemisana
Secretari/a: Josep Illa
Vocal: Cristian Solé
Suplent 1: Joan I. Rosell
Suplent 2: Íngrid Martorell
Suplent 3: Marc Medrano

Presentació:
Data: 23 de febrer de 2015
Hora: 09.00 h

Aula: 2.01 EPS

Share