L’EPS signa amb l’Institut La Mitjana de Lleida un projecte de col·laboració (SINERGIA) per potenciar les vocacions científiques

IMG_0786

Professorat de l'INS La Mitjana participant al taller de l'EPS "Scalextric InMind"

Àrea de Comunicació – Oficina de Premsa UdL

L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut la Mitjana de Lleida (web / Bloc)  han signat el conveni de col·laboració  “SINERGIA”.

El projecte SINÈRGIA, té l’objectiu d’impulsar les vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat de secundària així com millorar els seus resultats educatius, fomentar la ciència i l’esperit investigador, impulsar les vocacions,  potenciar la interacció entre el professorat i facilitar el contacte dels estudiants amb la Universitat.

Aquest conveni té com a objectiu ajudar els centres educatius que hi participen a què millorin els seus resultats educatius i esdevinguin, també, un referent mitjançant el foment de bones pràctiques i la realització d’activitats innovadores.

El projecte contempla una col∙laboració entre l’Institut La Mitjana i l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) que girarà al voltant de la recerca actual, principalment en l’àmbit tecnològic, i es treballarà promovent la indagació a l’aula, utilitzant les TIC i fomentant la interrelació amb diferents agents socials.

El model educatiu que sustenta aquest projecte convida als participants a emprar una metodologia activa basada en projectes i en l’experimentació, on els participants aprenen la tecnologia i aborden activament el procés d’aprenentatge basat en projectes.

Presentación1

Els objectius principals del projecte SINERGIA són:

- Millorar els resultats acadèmics de l’institut.

- Convertir l’Institut La Mitjana en un model de referència de com apropar la recerca actual en els camps de la ciència i la tecnologia a l’aula.

- Promoure l’ensenyament de les tecnologies actuals.

- Estimular el debat social i la participació pública.

- Fomentar la cultura científica de manera transversal des de les diferents matèries i, alhora, mitjançant accions transversals.

- Fomentar l’esperit investigador i vocacions científiques i, alhora, formar ciutadans crítics en una societat cada cop més basada en el coneixement.

- Promoure les vocacions tecnològiques i d’enginyeria en els estudiants de l’Institut La Mitjana.

- Oferir un batxillerat tecnològic de qualitat, que faciliti el contacte dels estudiants amb la universitat i els permeti conèixer de primera mà els àmbits professionals i de recerca propis de les enginyeries i professions tecnològiques.

- Aconseguir que un 15 % de l’alumnat de 4t d’ESO cursi un batxillerat tecnològic.

- Fomentar la interacció entre el professorat universitari i de secundària en l’àmbit tecnològic.

- Crear activitats ad hoc per estimular el procés d’aprenentatge d’aquells estudiants que mostrin una clara vocació científic-tècnica.

IMG_0819

Professorat de l'INS La Mitjana de visita al domo del Taller d'Autoconstrucció de l'EPS-UdL

El present projecte s’articula mitjançant l’aprenentatge basat en projectes, tenint en compte les següents característiques:

a) Treball per mòduls temàtics. Aquest mòduls es basaran en la indagació i estaran vinculats a tecnologies emergents.

b) Nivells educatius. Cada any s’incorporaran al projecte dos nous cursos de manera que, al final del projecte, tots els nivells educatius hi estaran implicats.

c) Transversalitat. El treball es duu a terme fonamentalment des de les matèries de matemàtiques, ciències i tecnologia. Aquestes matèries compten amb el suport d’altres àrees com  els idiomes, que treballen amb eines didàctiques multilingüe, i les llengües, que treballen textos o recomanen llibres vinculats a la física, la química, la tecnologia i les ciències.

d) Excel·lència. Es promourà  l’excel·lència entre l’alumnat establint mecanismes d’actuació per potenciar les inquietuds d’aquest l’alumnat amb vocació cientificotècnica, mitjançant la participació en activitats específiques proposades per l’EPS.

Per part de l’Escola Politècnica Superior, el projecte SINERGIA estarà coordinat per la professora del Departament de Matemàtica,  Susana Maza Sabido.

IMG_0769

Professorat de l'INS La Mitjana visitant el Grup de Recerca en Processat de Senyal i Robòtica de l'EPS-UdL

En compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual, podeu trobar el pdf d’aquesta notícia al Recull de Premsa de l’Oficina de Premsa de la UdL: http://www.udl.cat/serveis/oficina/Recull-de-Premsa.html

Share