Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Xavier Leal Bosch
Titulació: Màster en Enginyeria Industrial
.
Títol de Treball/Projecte: Estudi i disseny preliminar d’un T-history per caracteritzar materials d’emmagatzematge d’energia tèrmica
.
Director/a: Ingrid Martorell i Aran Solé
.
Tribunal:
President/a: Marc Medrano
Secretari/a: Ingrid Martorell
Vocal: Gerard Ferrer
Suplent 1: Laia Miró
Suplent 2: Albert Castell
Suplent 3: Susana Serrano

Presentació:
Data: 25 de maig de 2015
Hora: 12:30 h
Aula: 2.01 EPS
Share