Universitat. Novetat 2015-16: la matrícula es podrà pagar en 10 mesos sense interessos

tabu1

El Govern de la generalitat ha informat que la matrícula universitària per al curs 2015-16 congelarà les seves tarifes, a les quals tampoc s’aplicarà la pujada de l’IPC.

No obstant, la gran novetat per aquest curs es que el 100% de l’import de la matrícula es podrà pagar fraccionada en fins a 10 mesos sense interessos (tan sols caldrà assumir una taxa única de 14 euros per a la matrícula semestral i de 26 per l’anual).

Fins ara, les úniques opcions de finançament de les matrícules universitàries passaven per fraccionar el pagament en tres terminis que s’havien de liquidar al desembre o bé sol·licitar un préstec amb interessos.

Així mateix, cal recordar que aquest curs es manté la bonificació a les enginyeries implantada arrel del canvi de coeficient. Bonificació però que tan sols s’aplica si es demanada expressament per l’ estudiant: Per demanar aquesta beca, els estudiants hauran de pagar en el moment de la matrícula el percentatge del preu total que estableixi la seva universitat. Un cop matriculats, hauran de sol·licitar la beca Equitat a l’AGAUR a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat. Si, a més, tenen dret a beca pel seu nivell de renda, s’incorporarà aquesta bonificació.

Share

Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Miriam Ganyà Bustamante
Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball/Projecte: Projecte d’instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant col·lectors tèrmics, climatització i domòtica de dos blocs d’habitatges unifamiliars

Director/a: Ramon Grau

Tribunal:

President/a: Gabriel Zsembinszki
Secretari/a: Ramon Grau
Vocal: Joan Monyarch
Suplent 1: Miquel Nogués
Suplent 2: Juan J. González
Suplent 3: Gabriel Pérez

Presentació:

Data: 29 de juny de 2015
Hora: 09:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Adrià Vall-llaura Salas
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball/Projecte: CFiT. Plataforma de Control de Flota i Treballadors

Director/a: Montse Sendín i Toni Granollers

Tribunal:

President/a: Roberto García
Secretari/a: Montse Sendín
Vocal: Sergio Sayago
Suplent 1: Juan M. Gimeno
Suplent 2: Rosa M. Gil
Suplent 3: Marta Oliva

Presentació:

Data: 29 de juny de 2015
Hora: 10:00 h
Aula: 0.02 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: David Martínez Pique
Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball/Projecte: Control de servomotors mitjançant un microcontrolador ARM

Director/a: Jordi Palacín

Tribunal:

President/a: Marcel Tresánchez
Secretari/a: Jordi Palacín
Vocal: Dani Martínez
Suplent 1: Eduard Clotet
Suplent 2: Javier Moreno
Suplent 3: Francesc Clarià

Presentació:

Data: 29 de juny de 2015
Hora: 10:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Joan Portillo Gil
Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball/Projecte: Projecte d’instal·lacions eficients d’un restaurant

Director/a: Ramon Grau

Tribunal:

President/a: Joan Monyarch
Secretari/a: Juan J. González
Vocal: Ramon Grau
Suplent 1: Javier Bradineras
Suplent 2: Gabriel Zsembinszki
Suplent 3: Daniel Chemisana

Presentació:

Data: 29 de juny de 2015
Hora: 11:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Víctor Coll Llovera
Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball/Projecte: Auditoria energètica d’un edifici aïllat destinat a escola pública de primaria i disseny d’instal·lació de calefacció i ACS amb plaques solars tèrmiques

Director/a: Ramon Grau

Tribunal:

President/a: Juan J. González
Secretari/a: Ramon Grau
Vocal: Gerard Ferre
Suplent 1: Josep Gasia
Suplent 2: Daniel Chemisana
Suplent 3: Joan Monyarch

Presentació:

Data: 29 de juny de 2015
Hora: 12′300 h
Aula: 2.03 EPS
Share

Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Jaume Farré Farré
Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball/Projecte: Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la implantació d’un sistema de trigeneració amb biomassa en un hospital

.Director/a: Marc Medrano

Tribunal:

President/a: Cristian Solé
Secretari/a: Marc Medrano
Vocal: Gabriel Zsembinszki
Suplent 1: Lídia Rincón
Suplent 2: Íngrid Martorell
Suplent 3: Sergi Vall

Presentació:

Data: 26 de juny de 2015
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes
Estudiant: Alejandro Larruy Alberich
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica
.
Títol de Treball/Projecte: Optimització del gruix d’aïllament per a edificis d’energia gairebé nul·la
.
Director/a: Marc Medrano

Tribunal:

President/a: Cristian Solé
Secretari/a: Marc Medrano
Vocal: Lídia Rincón
Suplent 1: Íngrid Martorell
Suplent 2: Sergi Vall
Suplent 3: Gabriel Zsembinszki

Presentació:

Data: 26 de juny de 2015
Hora: 13:00 h
Aula: 0.02 EPS
Share

Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Sergi Vila Almenara
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball/Projecte: Generation and management of multilingual ontologies

Director/a: Roberto García

Tribunal:

President/a: Juan M. Gimeno
Secretari/a: Roberto García
Vocal: Josep M. Brunetti
Suplent 1: Toni Granollers
Suplent 2: Rosa M. Gil
Suplent 3: Montse Sendín

Presentació:

Data: 25 de juny de 2015
Hora: 18:00 h
Aula: 2.01 EPS
Share

El GREA Innovació Concurrent coordina un projecte europeu de doctorat sobre tecnologies i aplicacions d’emmagatzematge d’energia tèrmica

Els investigadors han fet la primera reunió a Brussel·les Foto: GREA-UdL

FOTO: GREA-UdL

Àrea de Comunicació – Oficina de Premsa UdL

La Universitat de Lleida (UdL) coordina la creació d’una xarxa europea per posar en marxa un programa de doctorat conjunt sobre tecnologies i aplicacions d’emmagatzematge d’energia tèrmica (TES). El projecte PhD on Innovation Pathways for TES compta amb un finançament de més de 4,3 milions d’euros del programa del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea.

El projecte es du a terme  a través del grup GREA Innovació Concurrent de l’Escola Politècnica Superior i aplega  22 participants de 14 països comunitaris, 13 universitats, tres institucions de recerca, tres empreses i dos PIME.

La primera reunió d’aquest projecte, que té una durada de 36 mesos, va tenir lloc la setmana passada a Brussel·les.

En compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual, podeu trobar el pdf d’aquesta notícia al Recull de Premsa de l’Oficina de Premsa de la UdL: http://www.udl.cat/serveis/oficina/Recull-de-Premsa.html

Share

Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Àlvaro Fernández Vilella
Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball/Projecte: Obra civil. Compactadores. Estudi d’un sistema de seguretat per evitar atropellaments

Director/a: Josep F. Colell i Ricard Chetrit

Tribunal:

President/a: Francisco Clarià
Secretari/a: Josep F. Colell
Vocal: Juan A. Garriga
Suplent 1: José S. Millan
Suplent 2: Jordi Palacín
Suplent 3: Marga Moltó

Presentació:

Data: 23 de juny de 2015
Hora: 09:00 h
Aula: 2.03 EPS
Share

El CETILL i Alumni UdL, signen un conveni pel qual els estudiants de la branca industrial de l’EPS gaudiran d’importants beneficis

001K0LUE - copia

Segre / 19-6-2015

Ahir, el Sr. Ramon Grau, president del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (CETILL) i professor de l’Escola Politècnica Superior (EPS),  va signar un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UdL (Alumni UdL), pel qual els socis d’Alumni  UdL graduats en alguna de les titulacions de l’EPS que donen accés a la professió d’enginyer graduat (Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica) i enginyer tècnic industrial (Enginyeria Tècnica Industria, especialitat Mecànica), gaudiran del primer any de col·legiació gratuïta i el segon any amb un descompte del 33%.

Així mateix, els membres d’Alumni UdL que es col·legiïn al CETILL es podran inscriure a la seva borsa de treball i gaudiran de descomptes en cursos de formació.

Share

Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Arnau Roca
Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball/Projecte: Determinació experimental de capacitats calorífiques per materials d’emmagatzematge tèrmic utilitzant el Diferential Scanning Calorimeter

Director/a: Íngrid Martorell i Camila Barreneche

Tribunal:

President/a: Luisa F. Cabeza
Secretari/a: Camila Barreneche
Vocal: Gerard Ferrer
Suplent 1: Eduard Gregorio
Suplent 2: Íngrid Martorell
Suplent 3: Laia Miró

Presentació:

Data: 22 de juny de 2015
Hora: 10:00 h
Aula: 0.01 CREA
Share

Next Page →