Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Alba Ordoñez
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball/Projecte: Validación experimental de un conjunto neurístico para evaluaciones de usabilidad en sitios E-commerce

Director/a: Toni Granollers

Tribunal:

President/a: Roberto García
Secretari/a: Toni Granollers
Vocal: Marta Oliva
Suplent 1: Rosa M. Gil
Suplent 2: Juan M. Gimeno
Suplent 3: Montse Sendín

Presentació:

Data: 4 de Setembre de 2015
Hora: 10:00 h
Aula: 2.01 EPS
Share