Lectura Tesi Doctoral. Jordi Vilaplana Mayoral

udl-eps

Títol: Management of Cloud systems applied to eHealth

Investigador/a en formació: Jordi Vilaplana Mayoral

Direcció: Dr. Francesc Xavier Solsona Tehas – Dr. Francesc Ramon Abella Pons

Departament: Informàtica i Enginyeria Industrial

Data: 10 de setembre de 2015

Hora: 12:30 h

Lloc: Sala de Graus (2.03) – Escola Politècnica Superior

Share

Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Ana Isabel Martín Mas
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació i ampliació d’una vivenda unifamiliar aïllada al carrer Joaquim Costa, núm. 14 de Castillonroy (Osca)

Director/a: Josep R. Castro

Tribunal:

President/a: Josep R. Castro
Secretari/a: Josep M. Iglesias
Vocal: Eduard Gregorio
Suplent 1: Javier Bradineras
Suplent 2: Josep Gassia
Suplent 3: Lídia Rincón

Presentació:

Data: 10 de Setembre de 2015
Hora: 11:30 h
Aula: 2.02 POLIVALENT
Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Àngel Buil Ambau
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball/Projecte: Maneig de l’obesitat i la diabetis mitjançant una aplicació gamificada

Director/a: Rosa M. Gil

Tribunal:

President/a: Juan M. Gimeno
Secretari/a: Rosa M. Gil
Vocal: Roberto García
Suplent 1: Toni Granollers
Suplent 2: Marta Oliva
Suplent 3: Montse Sendín

Presentació:

Data: 10 de Setembre de 2015
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS

Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Natalia Ciocotisan
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Proyecto de rehabilitación integral de una vivienda unifamiliar en Lárrede (Huesca)

Director/a: Josep R. Castro

Tribunal:

President/a: Josep R. Castro
Secretari/a: Josep M. Iglesias
Vocal: Xavier Rodríguez
Suplent 1: Eduard Gregorio
Suplent 2: Javier Bradineras
Suplent 3: Josep Gasia

Presentació:

Data: 10 de Setembre de 2015
Hora: 13:00 h

Aula: 2.02 POLIVALENT

Share