Obert procés selectiu d’ampliació de la borsa de treball d’operadors informàtics de la UdL

TeclatiMans

Des de l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicació (ASIC) de la UdL ens informen de l’ampliació del termini per presentar les sol·licituds al procés selectiu d’ampliació de la borsa de treball d’operadors informàtics de la UdL  fins al 15 de setembre.

Trobareu tota la informació a la web de la UdL:
http://www.udl.cat/ser…/personal/…/Concursos/PasGeneral.html

No obstant, els enllaços a la convocatòria i a les bases són els següents:

http://www.udl.cat/export/sites/UdL/serveis/personal/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/resolucix_convocatoria.pdf

http://www.udl.cat/export/sites/UdL/serveis/personal/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/bases_i_annexos.pdf

http://www.udl.cat/export/sites/UdL/serveis/personal/PAS/Concursos/150731_BL1operadors/solxlicitud.pdf

Share

Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Alexandre Berenguer
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat

Director/a: Cristian Solé

Tribunal:

President/a: Gabriel Pérez
Secretari/a: Cristian Solé
Vocal: Lídia Rincón
Suplent 1: Maite Grau
Suplent 2: Julià Coma
Suplent 3: Jêróme Barrau

Presentació:

Data: 16 de setembre de 2015
Hora: 09:00 h
Aula: 2.03 EPS

Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Sergi Nadal Solé
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Compendi d’actuacions al sector del Castell de Tàrrega

Director/a: Lluís Pueyo

Tribunal:

President/a: Carles Labèrnia
Secretari/a: Lluís Pueyo
Vocal: Maite Grau
Suplent 1: Gabriel Pérez
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Cristian Solé

Presentació:

Data: 16 de setembre de 2015
Hora: 10:45 h
Aula: 2.03 EPS

Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Maria Teresa Chavalera Crisol
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Adequació de PB per restaurant en edifici amb restes arqueològiques

Director/a: Carles Labèrnia

Tribunal:

President/a: Miquel Mateus
Secretari/a: Carles Labèrnia
Vocal: Maite Grau
Suplent 1: Francisco Sáenz
Suplent 2: Miquel I. Latorre
Suplent 3: Bernat Lara

Presentació:

Data: 16 de setembre de 2015
Hora: 12:30 h
Aula: 0.04 EPS
Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Albert Rivero Zapata
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació d’inmoble entre mitgeres per a promoció d’un edifici plurifamiliar a Lleida

Director/a: Josep M. Burgués

Tribunal:

President/a: Gabriel Pérez
Secretari/a: Xavier Rodríguez
Vocal: Josep M. Burgués
Suplent 1: Eduard Gregorio
Suplent 2: Lídia Rincón
Suplent 3: Cristian Solé

Presentació:

Data: 16 de setembre de 2015
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS
Share