Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Carles Tudel Aguilà
Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball/Projecte: Monitorització del rus d’abelles

Director/a: Fernando Guirado

Tribunal:

President/a: Concepció Roig
Secretari/a: Fernando Guirado
Vocal: César Gemeno
Suplent 1: Francesc Giné
Suplent 2: Josep L. Lérida
Suplent 3: Fernando Cores

Presentació:

Data: 18 de setembre de 2015
Hora: 10:00 h
Aula: 2.01 EPS

Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Alexandre Olives Felip
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Estudi de la situació urbanística i legal , i de les implicacions fiscals que se’n deriven d’un terreny ubicat a la zona periurbana de la localitat de Bellpuig. Valoració del terreny pel mètode residual dinàmic.

Director/a: Lluis Pueyo

Tribunal:

President/a: Natalia Aldaz
Secretari/a: Lluis Pueyo
Vocal: Xavier Lujan
Suplent 1: Maite Grau
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Gabriel Pérez

Presentació:

Data: 18 de setembre de 2015
Hora: 11:30 h
Aula: 2.03 EPS

Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Sergi Martínez Torres
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Intervenció de rehabilitació i canvi d’ús de magatzem a piscina coberta

Director/a: Lluís Pueyo

Tribunal:

President/a: Lluís Pueyo
Secretari/a: Xavier Lujan
Vocal: Carles Labèrnia
Suplent 1: Maite Grau
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Gabriel Pérez

Presentació:

Data: 18 de setembre de 2015
Hora: 12:30 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes

Estudiant: José Rabal Noguero
Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica

Títol de Treball/Projecte: Introducción de mejoras productivas en la sección de semielaborados mediante la planificación y organización de la producción

Director/a: Juan R. Sánchez i Marga Moltó

Tribunal:

President/a: Francesc Giné
Secretari/a: Cristian Solé
Vocal: Juan R. Sánchez
Suplent 1: Gabriel Pérez
Suplent 2: Alba Cabiscol
Suplent 3: Albert Castell

Presentació:

Data: 18 de setembre de 2015
Hora: 13:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Sergio Guardia Sahún
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Proyecto de rehabilitación integral de edificio de viviendas en Fonz (Huesca)

Director/a: Josep R. Castro

Tribunal:

President/a: Josep R. Castro
Secretari/a: José M. Iglesias
Vocal: Josep Gasia
Suplent 1: Javier Bradineras
Suplent 2: Eduard Gregorio
Suplent 3: Lídia Rincón

Presentació:

Data: 18 de setembre de 2015
Hora: 19:00 h
Aula: 2.02 POLIVALENT
Share