Oferta laboral com a doctorand d’investigació del grup de recerca d’emmagatzematge d’energia tèrmica, GREA (UdL)

Presentación1

L’oferta de feina de doctorand d’investigació per l’estudi de la transferència de calor en sistemes d’alta temperatura s’emmarca en el grup de recerca d’emmagatzematge d’energia tèrmica de la Universitat de Lleida, GREA, dirigit per la catedràtica de l’Escola Politècnica Superior Luisa F. Cabeza.

L’oferta és accessible a persones de qualsevol nacionalitat que disposin d’una combinació d’estudis d’enginyeria tècnica/enginyeria superior/grau/màster en qualsevol de les enginyeries/màsters oficials que permeti l’accés a un programa de doctorat.

PODEU TROBAR TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A AQUESTA PLAÇA DE DOCTORAND AQUÍ

Share