Els estudis de l’àmbit informàtic de l’EPS obtenen un dels millors resultats de la UdL al rànquing estatal de la “Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD)”

http://2.bp.blogspot.com/-CVs-ac54Of4/VW9-VH5oeMI/AAAAAAAAAOU/fDvMQqevL24/s1600/logo_ranking2.png

Àrea de Comunicació – Oficina de Premsa UdL

La Universitat de Lleida (UdL) destaca per l’alt rendiment de la seua recerca, segons el darrer rànquing estatal que elabora la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) que analitza fins a 31 indicadors institucionals de 60 universitats espanyoles.

El document no permet ordenar per centres, si no que l’estudi està agrupat per àmbits de coneixement: Empresarials, Física, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, Informàtica, Psicologia i Medicina i analitza cinc categories: ensenyament, recerca, transferència del coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional.

La Universitat de Lleida obté els seus millors resultats en els àmbits de Medicina, Psicologia i Informàtica. Pel que fa concretament a la Informàtica, el rànquing destaca:

- La taxa d’estudiantat per PDI.

- L’atracció d’estudiantat nacional i internacional als graus.

- L’atracció d’estudiantat nacional als màsters.

- La captació de fons internacionals per a recerca.

Mentre, l’estudiantat de l’àmbit de la informàtica valora dels estudis:

- Les instal·lacions universitàries.

- El contacte amb el professorat.

Share

Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Gerardo Colay Castro
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Análisis del flujo de materiales dela facultad de Derecho y Economía del campus de Cappont

Director/a: Lídia Rincón i Albert Castell

Tribunal:

President/a: Albert Castell
Secretari/a: Cristian Solé
Vocal: Marc Medrano
Suplent 1: Jérôme Barrau
Suplent 2: Gabriel Zsembinszki
Suplent 3: Josep R. Castro

Presentació:

Data: 25 de setembre de 2015
Hora: 09:00 h
Aula: 2.01 EPS

Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Xavier Esteve Sosa
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Unió de dos habitatges unifamiliars a Valls

Director/a: Lídia Rincón

Tribunal:

President/a: Lídia Rincón
Secretari/a: Albert Castell
Vocal: Cristian Solé
Suplent 1: Gabriel Zsembinszki
Suplent 2: Xavier Rodríguez
Suplent 3: Josep R. Castro

Presentació:

Data: 25 de setembre de 2015
Hora: 10:30 h
Aula: 2.01 EPS

Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Laura Miró Estrada
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Rehabilitació i canvi d’ús d’un habitatge unifamiliar a restaurant

Director/a: Lídia Rincón

Tribunal:

President/a: Lídia Rincón
Secretari/a: Gabriel Zsembinszki
Vocal: Josep R. Castro
Suplent 1: Cristian Solé
Suplent 2: Julià Coma
Suplent 3: Eduard Gregorio

Presentació:

Data: 25 de setembre de 2015
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS
Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Javier Pardo Navarro
Titulació: Màster en Enginyeria Industrial

Títol de Treball/Projecte: Estudio de tecnologias en edificios de balance energético nulo

Director/a: Daniel Chemisana i Albert Castell

Tribunal:

President/a: Chryssa Lamnatou
Secretari/a: Daniel Chemisana
Vocal: Sergi Vall
Suplent 1: Albert Riverola
Suplent 2: José S. López
Suplent 3: Gerard Mor

Presentació:

Data: 25 de setembre de 2015
Hora: 13:00 h
Aula: 0.01 CREA
Separador Treballs i Projectes

Estudiant: Patricía Martínez Balcells
Titulació: Màster en Enginyeria Industrial

Títol de Treball/Projecte: Estudi dels perfils de demanda energètica de diferents tipus d’edificis i estratègies de producció sostenible

Director/a: Albert Castell i Daniel Chemisana

Tribunal:

President/a: Chryssa Lamnatou
Secretari/a: Albert Castell
Vocal: Sergi Vall
Suplent 1: Cristian Solé
Suplent 2: Daniel Chemisana
Suplent 3: Lídia Rincón

Presentació:

Data: 25 de setembre de 2015
Hora: 16:15 h
Aula: 0.01 CREA
Share