Procés d’Acreditació de les titulacions de Grau i Màster de l’EPS

Posted on novembre 11, 2015 
Filed under Notícies. EPS

acreditacio

L’Escola Politècnica Superior està immersa en un procés d’acreditació.

L’acreditació forma part del marc de seguiment dels estudis universitaris desenvolupat per l’AQU de Catalunya (podeu veure el vídeo: https://youtu.be/DD6rwvRINSI).

Per les titulacions d’Informàtica i d’Industrials s’està seguint un procés conjunt per aconseguir un “label” internacional i també avalua l’agència de qualitat europea ASIIN. Els “labels” són segells de qualitat internacional. AQU ofereix la possibilitat d’aconseguir-los a través de l’agència ASIIN en un procés conjunt amb l’acreditació.

Al juliol es van presentar uns informes detallant tota l’activitat de l’Escola en els darrers cinc anys. El següent pas és rebre la visita dels comitès d’avaluació externs. Les visites d’aquests comitès seran els dies:

- 11 i 12 de novembre per les titulacions de la branca d’Informàtica: Grau en Enginyeria Informàtica i Màster en Enginyeria Informàtica.

- 16 i 17 de novembre per les titulacions de la branca  d’Industrials: Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Màster en Enginyeria Industrial.

- 19 de novembre pel Grau en Arquitectura Tècnica.

En aquestes visites externes el comitè s’entrevista amb: estudiants, professorat, titulats i empresaris. En breu podreu consultar als plafons de l’escola i en els canals de comunicació habituals els horaris d’aquestes entrevistes. Els comitès disposaran de la llista nominal tancada dels assistents a cada reunió amb una setmana d’antelació a la visita.

El comitè també realitzarà una visita de les instal·lacions.

Podeu revisar els informes d’acreditació que es van presentar al juliol a: http://www.udl.cat/serveis/oqua/qualitat/seguiment.html

.

Els horaris per a l’acreditació d’Informàtica són:

Dimecres, 11 de novembre

14:00 Audiència representants del rectorat, direcció i coordinadors
14:45 Descans
15:00 Audiència amb coordinadors i caps d’estudi
16:45 Audiència amb titulats

Dijous, 12 de novembre

09:00 Audiència amb estudiants
10:00 Reunió interna
10:30 Audiència amb professorat
11:30 Descans
11:45 Visita instal·lacions
12:15 Audiència amb ocupadors
13:00 Dinar
14:30 Trobada final amb equip directiu i coordinadors
.

Els horaris per a l’acreditació de les titulacions d’industrials són:

Dilluns, 16 de novembre

14:00 Audiència representants del rectorat, direcció i coordinadors
14:45 Descans
15:00 Audiència amb coordinadors i caps d’estudi
16:45 Audiència amb titulats

Dimarts, 17 de novembre

09:00 Audiència amb estudiants
10:00 Reunió interna
10:30 Audiència amb professorat
11:30 Descans
11:45 Visita instal·lacions
12:15 Audiència amb ocupadors
13:00 Dinar
14:30 Trobada final amb equip directiu i coordinadors
.

I, finalment,  els horaris d’acreditació per Arquitectura Tècnica són:

Dijous, 19 de novembre

09:30 Recepció del comitè: amb representants del rectorat, direcció i coordinador.
10:00 Entrevista amb l’equip directiu i el coordinador.
10:45 Entrevista amb el Comitè d’Avaluació Intern.
11:15 descans
11:25 Entrevista amb el professorat
12:10 Visita a les instal·lacions
12:45 Entrevista amb els estudiants
13:30 dinar
14:30 Audiència oberta/ Inici elaboració Informe Avaluació Externa
15:15 Entrevista amb els graduats
16:00 Entrevista amb els ocupadors
16:45 descans (i elaboració de conclusions)
17:30 Trobada final amb equip directiu i coordinadors.

Share

ComentarisLeave a Reply
Spam Protection by WP-SpamFree