Acreditació per part d’AQU del Grau en Arquitectura Tècnica

Posted on novembre 12, 2015 
Filed under Agenda

Acreditació IND

L’Escola Politècnica Superior està immersa en un procés d’acreditació. L’acreditació forma part del marc de seguiment dels estudis universitaris desenvolupat per l’AQU de Catalunya (podeu veure el vídeo: https://youtu.be/DD6rwvRINSI).

El Grau en Arquitectura Tècnica serà el següent en passar aquest procés d’acreditació el proper dia 19 de novembre.

Al juliol es va presentar un informes detallant tota l’activitat de l’Escola en els darrers cinc anys. El següent pas és rebre la visita del comitè d’avaluació extern. En aquesta visita externa el comitè s’entrevista amb: estudiants, professorat, titulats i empresaris. En breu podreu consultar als plafons de l’escola i en els canals de comunicació habituals els horaris d’aquestes entrevistes. El comitè disposarà de la llista nominal tancada dels assistents a cada reunió amb una setmana d’antelació a la visita.

El comitè també realitzarà una visita de les instal·lacions.

Podeu revisar els informes d’acreditació que es van presentar al juliol a: http://www.udl.cat/serveis/oqua/qualitat/seguiment.html

.Els horaris per a l’acreditació d’Arquitectura Tècnica són:

Dijous, 19 de novembre

09:30 Recepció del comitè: amb representants del rectorat, direcció i coordinador.
10:00 Entrevista amb l’equip directiu i el coordinador.
10:45 Entrevista amb el Comitè d’Avaluació Intern.
11:15 descans
11:25 Entrevista amb el professorat
12:10 Visita a les instal·lacions
12:45 Entrevista amb els estudiants
13:30 dinar
14:30 Audiència oberta/ Inici elaboració Informe Avaluació Externa
15:15 Entrevista amb els graduats
16:00 Entrevista amb els ocupadors
16:45 descans (i elaboració de conclusions)
17:30 Trobada final amb equip directiu i coordinadors.
Share

ComentarisLeave a Reply
Spam Protection by WP-SpamFree