Seguiment tècnic de l’obra “Emsimision Training Medical Center” de Ouagadougou a Burkina Faso

Del 18 de març al 3 d’abril del 2016 el professor de l’Escola Politècnica Superior de la  UdL Josep Ramon Castro i el cooperant d’Emsimision –Barcelona- David Armadà, van viatjar a Ouagadougou (Burkina Faso) per fer el seguiment tècnic de l’obra “Emsimision Training Medical Center”, dirigida per Eduard Zafra, Arquitecte Tècnic graduat a l’Escola Politècnica Superior de la UdL.

L’estructura del mòdul habitacional, construïda mitjançant la tècnica Earth-Bag o “Superadobe”, estava pràcticament acabada conformant un recinte interior de dimensions considerables i bones qualitats d’espai. Tanmateix, l’estructura principal de la coberta exterior, solucionada a traves d’unes encavallades de fusta que pivoten sobre un eix central, també s’havia executat segons plànols d’arquitectura.

1

Intervencions que es van dur a terme durant l’estada:

1.-Millora de les escales d’accés al mòdul. Les escales i el sòcol que aixeca l’edifici del terra es resolen constructivament amb els mateixos materials: petja amb formigó i contrapetja amb pedra “Kayu”, oferint un acabat més integrador i unificant materials.

2

2.-Acabat de coberta. La coberta exterior amb funció de para-sol sobre el mòdul habitacional es va resoldre mitjançant un entramat de diferents gruixos de palla que recolzen sobre les corretges de la coberta. L’execució d’aquest element tan singular que vincula l’edifici al lloc i amb la tradició constructiva vernacular africana, va ser a càrrec de professionals de Ouagadougou que encara dominen aquest ofici ancestral.

3 6

3.-Interior del domo. Es va considerar que les unions entre les barres de fusta que formalitzen l’encavallada a l’interior de l’edifici, no havien quedat amb l’acabat desitjat per deixar-les vistes. Aquestes unions es van amagar mitjançant un seguit de figures geomètriques elementals: quadrat, cercle i triangle, que en accedir a l’edifici reforcen la mirada cap a la verticalitat de la cúpula.

8

4.-Porta d’accés. Es va dissenyar, construir i col·locar la porta d’accés al mòdul habitacional amb fusta d’iroco.

9 11

Aquest projecte compta amb finançament de l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació i el Consell Social de la UdL, i la contrapart local Emsimision i l’associació Domoterra. Està dirigit per Lidia Rincón, doctora arquitecta i professora lectora de l’EPS de la UdL.

14

MÉS INFORMACIÓ:

2a fase obres (1) / 2a fase obres (2)

Programa micro donacions

Taller d’arrebossats i puntures murals

1a fase obres

Taller d’auto-construcció a l’EPS

Share