Els contractes del sector TIC augmentaran a Espanya un 40% respecte l’any passat

El sector TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) segueix en plena expansió ja que les necessitats de les empreses apunten, cada vegada més, al desenvolupament tecnològic en l’àmbit de la informació i la comunicació.

Tot això provoca una demanda constant de professionals en aquesta àrea que, al seu torn, han d’oferir un alt nivell de qualificació i una formació especialitzada contínua que els asseguri un coneixement actualitzat del sector.

grafico1

Per això, en l’informe Adecco “Information & Technology” es preveu que la demanda de perfils vinculats a les tecnologies de la informació i la comunicació experimentarà un increment del 9,3% fins a l’any 2020. Adecco ha detectat que el 2015 a tot Europa hi va haver un dèficit de 365.000 treballadors en l’àmbit de les TIC. Si es té en compte que hi ha un 60% menys de persones que estudien enginyeria informàtica del que el mercat laboral requereix, és probable que el 2020 aquest dèficit ascendeixi a 756.000 persones”. A Espanya, l’increment serà encara més gran, atès que al llarg de l’any 2016 es preveu un increment en la contractació del 39, 9% respecte a l’any passat.

Segons el col·lectiu Col·legis Professionals d’Enginyeria Informàtica, el 94,1% de les persones que s’ha format en tecnologies de la informació i/o comunicació té una ocupació en l’actualitat (el 79,3% amb contracte  indefinit) i es converteix en un dels col·lectius amb major ocupació a Espanya, ja que només un 5,9% es troba en situació d’atur.

encuesta-empleo-tic-2015-ticjob

El salari mitjà d’un professional amb formació superior en aquest sector oscil·la entre els 30.000 i els 60.000 euros bruts anuals, de mitjana (depenent de la zona geogràfica, de l’experiència i de les especificitats exigides).

Radiografia-del-empleo-en-el-sector-tic

Per àmbits més concrets, més de la meitat de les ofertes d’ocupació es dirigeixen a programadors; els segueixen les destinades a trobar professionals de gestió de projectes, els especialitzats en ERP, CRM i Business Intelligence i els experts en sistemes. També es  necessiten experts en determinades tecnologies: JAVA, J2EE i .NET.

Aixi doncs, a Europa hi ha un problema amb l’oferta i la demanda de professionals per al sector de les TIC. Mentre que la demanda creix significativament dia rere dia, les persones que s’especialitzen en aquesta àrea no creixen de manera proporcional, el que ocasiona un dèficit de professionals que, en molts casos, deriva en un important nombre de vacants que es queda sense cobrir.

Actualment, doncs,, les professions amb més projecció de futur són:

- Programador informàtic

- Enginyer tècnic i superior en informàtica

- Analista d’aplicacions

- Dissenyador de programari

- Enginyer superior

- Tècnic en telecomunicacions.

3334r

Sense oblidar perfils d’especialista en ciberseguretat, analista de sistemes, expert en xarxes socials i mobilitat, expert en posicionament de pàgines web, administrador de sistemes de xarxes o tècnics superiors en instal·lació, manteniment i reparació d’equips, especialista en bases de dades i xarxes informàtiques i científics de dades.

indicadores-empleo-tic-agosto-2015-e1441363685614


Expansion

ara

La vanguardia 2

Logo ComputerWorld

Share