Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Marta Torrelles Castañon
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Aixecament i reforma d’un habitatge plurifamiliar a unifamiliar

Director/a: Xavier Rodríguez

Tribunal:

President/a: Xavier Rodríguez
Secretari/a: Maite Grau
Vocal: Cristian Solé
Suplent 1: Josep M. Burgués
Suplent 2: Eduard Gregorio

Presentació:

Data: 29 d’abril de 2016
Hora: 12:00 h
Aula: 2.03 EPS
Share