1a Jornada d’Arquitectura Digital a l’EPS

1a Jornada Arquitectura Digital

Aquest proper divendres 6 de maig a partir de les 18h a la sala de Graus de l’EPS es durà la 1a Jornada d’Arquitectura Digital on, entre altres activitats, es realitzarà el lliurament dels diplomes acreditatius de l’obtenció del 1r Curs de Postgrau en disseny i gestió d’entorns BIM-REVIT, que s’ha dut a terme aquests darrers mesos, d’acord al següent programa:

18:00h Presentació

18:15h Xerrada tècnica. “BIMETICA – Desarrollo BIM en el mercado español. Presentación de la Primera BIMEXPO en España“. Sr. Pablo Daniel Callegaris Rodríguez. CEO Bimetica.com

19:15h Presentació treballs d’alumnes 1ª edició postgrau en disseny i gestió d’entorns BIM –Revit

19:45h Lliurament diplomes als alumnes 1ª edició postgrau en disseny i gestió d’entorns BIM –Revit

20:00h Cloenda

El Postgrau complementa la formació, donant un implement al currículum de la forma més adequada: amb un títol de postgrau universitari, reconegut per la UdL en tots els aspectes. Els sistemes i entorns de treball BIM son una eina fonamental en el present i futur del sector de l’arquitectura i l’enginyeria actuals, tant en el procés de disseny com en el procés d’execució. En l’entorn de treball del món global ja és un requisit indispensable per a qualsevol professional de l’enginyeria o l’arquitectura disposar d’aquesta formació en termes curriculars.

Diapositiva5

El Postgrau en Disseny i Gestió d’entorn BIM-REVIT (2D/3D)  que es realitza a l’Escola Politècnica Superior de la UdL sota la coordinació del professor i arquitecte Xavier Rodríguez Padilla ha tingut una gran acollida entre l’estudiantat, fet que ha provocat que ja s’hagi endegat el procés d’inscripció i matriculació de la  3a edició.

[PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA OBERTA]

Diapositiva12

Share

Segells de qualitat internacional pels graus i màsters en l’àmbit informàtic i industrial de l’EPS

IMG_7336

Àrea de Comunicació – Oficina de Premsa UdL

L’EPS de la UdL rep els informes favorables de l’acreditació internacional per obtenir els segells europeus EUR-ACE i EURO-INF i es converteix en la primera Escola Politècnica de Catalunya i de tot el territori espanyol que ha acreditat tots els seus graus i màsters d’Enginyeria.

Aquest curs 2015-16 l’Escola Politècnica Superior ha estat immersa en un doble procés d’acreditació. Per una banda, com a part del marc de seguiment dels estudis universitaris desenvolupat per l’Agència de Qualitat Universitària  (AQU) de Catalunya, totes les titulacions de les tres branques impartides en l’Escola, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Industrial i Enginyeria Informàtica, han estat acreditats favorablement per l’AQU. Com ja es va informar [+ INFO], cal destacar que el grau i màster en Enginyeria en Informàtica han estat acreditats amb Excel·lència, essent la primera Escola/Facultat catalana que assoleix que totes les titulacions d’una mateixa branca tinguin aquesta qualificació.

Així mateix, en el marc de l’estratègia d’internacionalització endegat en l’EPS de la UdL per les titulacions de l’àmbit d’Enginyeria Informàtica (grau i màster en Enginyeria Informàtica) i l’àmbit d’Enginyeria Industrial (Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Màster en Enginyeria Industrial) es va realitzar un procés d’acreditació internacional amb el segell europeu EURO-INF, pel cas de les titulacions de la branca d’Informàtica, i EUR-ACE, pel cas de les titulacions de la branca d’industrial. [+ INFO]. Els objectius de tots dos segells és assegurar uns estàndards de qualitat internacionals de les titulacions acreditades, reforçant els vincles entre les institucions acreditades i facilitant d’aquesta manera la mobilitat dels seus estudiants entre les institucions acreditades en aquests nivells. Cal remarcar l’enorme exigència dels esmentats estàndards, tant a nivell de qualitat dels programes formatius, infraestructures docents i de recerca, professorat, recerca, mobilitat  i ocupabilitat dels estudiants.

L’etiqueta d’EURO-INF de Qualitat es concedeix als programes del camp de la informàtica, essent l’agència europea  EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education) la responsable d’establir i definir els procediments de qualitat d’aquest nivell. EQUANIE autoritza a un conjunt d’agències de qualitat internacionals per  poder certificar a les Universitats en aquest nivell. Entre aquestes agències acreditades per poder fer aquesta certificació hi ha l’agència de qualitat europea ASIIN, que va ser l’agència escollida per acreditar a l’EPS de la UdL. A hores d’ara, a Espanya tan sols posseeixen el segell EURO-INF 5 universitats: la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Murcia, la Universitat de Oviedo i la Universitat Politècnica de València [+ INFO]. A nivell internacional disposen d’aquesta acreditació, universitats tan prestigioses com la Hamburg University d’Alemanya, el Politècnic de Milan d’Itàlia, la University of Edinburgh, la Universitat de Oxford i la University of Southampton del regne Unit, entre d’altres

En la branca d’Enginyeria Industrial, el segell EUR-ACE® és un certificat concedit per una agència autoritzada per ENAEE ( European Network for the Accreditation of Engineering Education ). ENAEE és l’agència encarregada de definir uns estàndards d’acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l’Espai Europeu d’Educació Superior. Exactament igual que amb el segell EURO-INF, l’agència alemanya ASIIN ha estat l’agència que ha acreditat a l’EPS de la UdL per aquest segell. A espanya tan sols posseeixen aquesta acreditació internacional 5 universitats: la Universidad Carlos III de Madrid, la Mondragón Universitatea, la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Politécnica de Valencia, i l’Escola de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya [+ INFO]. A nivell internacional disposen d’aquesta acreditació, universitats tan prestigioses com la University of Melbourne d’Austràlia, Universitat de Stuttgart o Hannover d’Alemanya, University of Shanghai for Science i el Politècnic de Milan d’Itàlia, entre altres.

Amb l’objectiu de que l’EPS de la UdL pogués obtenir tots dos segells europeus, al juliol es van presentar els informes preliminars a l’agència ASIIN, al novembre es va rebre la visita dels comitès d’avaluació externs que es van entrevistar amb estudiants, professorat, titulats i empresaris i van realitzar una visita de les instal·lacions. Finalment, durant el mes d’abril s’han rebut els resultats de l’acreditació Internacional d’ASIIN i ens plau informar que l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida ha acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE els estudis de: Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Màster en Enginyeria Industrial; i les titulacions de la branca informàtica, amb el segell EURO-INF: Grau en Enginyeria Informàtica i Màster en Enginyeria Informàtica.

Cal dir que com a punts forts de la nostra Escola, en tots dos segells es destaquen entre altres:

-          L’estreta relació professors-alumnes.

-          La gran col·laboració i satisfacció dels agents implicats en els programes.

-          La implicació de l’entorn empresarial.

-          Les dobles titulacions a nivell internacional endegades.

-          La qualitat de les infraestructures docents.

-          Les metodologies proactives emprades per millorar la formació dels estudiants, com són els cursos zero d’anivellament, o la qualificació curricular.

-          Les accions tutorials.

La obtenció d’aquest segells permetrà a l’Escola Politècnica Superior reforçar la seva estratègia d’establir dobles titulacions amb universitats estrangeres de prestigi, alhora que permetrà augmentar la mobilitat, tant dels nostres estudiants com d’estudiants estrangers que vulguin cursar estudis d’Enginyeria a la nostra Universitat de Lleida.

A més a més, aquesta acreditació posa de manifest el bon fer que ha estat duent a terme l’Escola durant tots aquests anys des de la seva creació, vetllant per una bona qualitat en la docència i en la recerca, i també per a que la incorporació al mercat laboral dels seus titulats sigui exitosa tant per a ells a nivell personal com per als seus empleadors.

Web

naciolleida.gif

LA_CIUTAT_LLEIDA-web

logo-lcd1

Share