Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Guillem González Silva
Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball/Projecte: Controlar un robot amb el pensament de la ment

Director/a: Jordi Palacín

Tribunal:

President/a: Dani Martínez
Secretari/a: Jordi Palacín
Vocal: Eduard Clotet
Suplent 1: Javier Moreno
Suplent 2: Marcel Tresánchez

Presentació:

Data: 30 de juny de 2016
Hora: 10:00 h
Aula: 2.03 EPS
Separador Treballs i ProjectesEstudiant: Cristian Bucinschi
Titulació: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Títol de Treball/Projecte: Disseny i implementació d’un Data Logger per monitorització d’aplicacions agrícoles

Director/a: Albert Saiz

Tribunal:

President/a: Fernando Guirado
Secretari/a: Albert Saiz
Vocal: Marcel Tresánchez
Suplent 1: Concepció Roig
Suplent 2: José M. Urrecho
Suplent 3: Francesc Giné

Presentació:

Data: 30 de juny de 2016
Hora: 10:00 h
Aula: 2.01 EPS
Share