Beques de col·laboració específica de l’EPS

BEQUES

L’Escola Politècnica Superior de la UdL ha obert convocatòria per a dues beques de col·laboració específica per a estudiants de la UdL en règim d’ensenyament oficial durant el curs 2016/2017 amb un mínim de 60 crèdits superats en qualsevol dels ensenyaments oficials que s’imparteixen en els centres propis de la UdL.

En concret es tracta de les següents beques:

1. Beca de col·laboració específica per donar suport al professorat del laboratori de Materials i Edificació de l’EPS

Característiques

- La dedicació horària serà de 5 hores setmanals, entre els dies de l’1 de novembre de 2016 al 30 de juny de 2017.
- La dotació econòmica la beca serà de 1.000,00 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l’IRPF i seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al projecte X15022 i 0000 de l’orgànica 1504.

2. Beca de col·laboració específica del projecte Suport al programa d’Intermacionalització de pràctiques per a l’estudiantat de la UdL curs 2016-2017

Característiques

- La dedicació horària serà de 10 hores setmanals, durant el període de l’1 de novembre de 2016 al 31 de gener de 2017 i l’horari s’establirà d’acord amb l’estudiant.
- La dotació econòmica total serà de 855,72 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l’IRPF i seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al centre de costos VEPFC i VRIC ( 1001  / 0901 ).

Per ambdues beques el termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 24 d’octubre

Share

La realitat virtual envaeix l’EPS

IMG_3587

Aquest matí, tots els estudiants de l’Escola Politècnica Superior interessats en el món de la Realitat Virtual i dels Videojocs en general, han estat d’enhorabona.

Gràcies a la iniciativa del professorat del Màster en Enginyeria Informàtica, l’empresa Game TroopersStarloop Studios ha organitzat a l’Escola un test del joc Overkill VR, un shooter ambientat en un futur postapocalíptic, amb les noves HTC Vive.

L’activitat serveix a Starloop Studios i Game Troopers per aconseguir feedback amb els futurs usuaris del joc amb l’objectiu de cercar errades/bugs inesperats, determinar els punts forts i febles del joc, testar la dificultat de la mecànica del joc, etcètera.

Imatges

Share

L’EPS visitarà les instal·lacions del CIFO Lleida

Lleida

Una representació del professorat de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) visitarà el proper 21 d’octubre el centre CIFO Lleida a fi de conèixer de primera mà  els seus tallers i estudiar, si s’escau, la viabilitat d’una possible col·laboració.

En concret, els 7 tallers que es visitaran en activitat són:

- Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques.

- Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica.

- Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

- Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

- Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

- Eficiència energètica en edificis.

- Soldadura amb elèctrode revestit i TIG.

El CIFO Lleida està especialitzat en l’àrea de fred industrial de la família d’Instal·lació i Manteniment, i també en la família professional d’Energia i Aigua, àrea d’Energies Renovables, amb cursos relacionats amb l’energia solar tèrmica i fotovoltaica.

La seva oferta formativa també conté especialitats càrniques, de construcció i de soldadura, a més d’oferir formació transversal d’informàtica i Internet.

Share