Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Carlos Delgado Veyn
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Sistema Earthbag en situaciones de emergencia

Director/a: Lídia Rincón

Tribunal:

President/a: Albert Castell
Secretari/a: Lídia Rincón
Vocal: Josep R. Castro
Suplent 1: Cristian Solé
Suplent 2: Sergi Vall

Presentació:

Data: 13 de gener de 2017
Hora: 12:00 h
Aula: 2.01 EPS
Share