Erasmus+ Pràctiques Campus Iberus: reptes DEMOLA en el node finlandès de Oulu

BANNER WEB(24)

La convocatòria Erasmus+ Pràctiques té com a objecte l’adjudicació d’ajudes econòmiques a estudiants per realitzar pràctiques en empreses o institucions Finlandeses de febrer a maig de 2017 participant en un projecte Demola de la Universitat de Oulu

Les ajudes Erasmus+ Pràctiques van dirigides a estudiants que cursin estudis de Grau, Màster, Doctorat o de titulacions de Diplomatura o Llicenciatura, fins ara vigents en qualsevol de les Universitats del consorci.

Els estudiants interessats hauran de registrar-se a la pàgina web de Demola Oulu i seleccionar els projectes en els quals estarien interessats a participar, abans del 2 de febrer de 2017: http://oulu.demola.net/apply

Serà decisió de la universitat de Oulu la selecció dels estudiants per a la realització de les pràctiques, els estudiants seleccionats per la universitat seran beneficiaris d’una beca Erasmus+ pràctiques

Les pràctiques tindran una durada de 3 mesos.

Els estudiants beneficiaris d’una ajuda econòmica per a la realització de pràctiques en el marc d’aquest Programa rebran 1.200€ (400€/mes durant 3 mesos).

Share