Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Mikhail Modin
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica

Títol de Treball/Projecte: Projecte d’enderroc d’habitatge unifamiliar entre mitjeres

Director/a: Lídia Rincón

Tribunal:

President/a: Gabriel Pérez
Secretari/a: Lídia Rincón
Vocal: Josep Coll
Suplent 1: Carles Labèrnia
Suplent 2: Luis Pueyo

Presentació:

Data: 24 de marçde 2017
Hora: 13:00 h
Aula: 2.01 EPS
Share