Informe Randstad Research: l’automatització dels processos generarà 1.250.000 llocs de treball, la gran majoria relacionats amb les disciplines STEM

Posted on abril 19, 2017 
Filed under Notícies. EPS

Fruit de la incorporació de les noves generacions de professionals i dels avenços tecnològics i socials, el mercat laboral està experimentant una ràpida evolució. Davant d’aquest panorama, són inevitables les següents preguntes: ¿La tecnologia pot provocar que desapareguin determinats perfils? Quins llocs de treball seran els més i menys demandats en el futur?

D’acord a un estudi de la Universitat d’Oxford, al voltant de 700 perfils professionals, més que de professions, patiran una transformació els propers 20 anys. Randstad Research en el seu informe La digitalització: ¿crea o destrueix ocupació? Informe anual sobre la flexibilitat laboral i l’ocupació preveu que  l’automatització dels processos generi 1.250.000 llocs de treball. D’ells, 390.000 seran llocs de treball de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (coneguts com STEM, per les sigles en anglès); 690.000 correspondran a llocs que donaran suport als STEM; i 168.000, treballs indirectes. En aquest sentit, es pot dir que l’ocupació ni es crea ni es destrueix; només es transforma.

Capturargerg

En aquest informe, Randstad Research també assenyala que Espanya té dèficit de professionals STEM i que, si segueix així, no es podran cobrir els nous llocs de treball per la manca de candidats qualificats. És a dir, en l’actualitat els perfils existents en el mercat laboral són insuficients per satisfer la conversió digital de les empreses. A més, el nombre d’estudiants matriculats en aquests estudis ha decrescut en més de 65.000 alumnes en els últims vuit anys i es preveu que aquesta xifra baixi a un ritme anual del 3,3%. Aquesta bretxa converteix Espanya en un dels països més amenaçats pel dèficit de talent. Un problema generalitzat a la Unió Europea, a excepció de Suècia, Gran Bretanya i França.

Capturasdvsbfdb

En un futur més llunyà, perfils que encara no existeixen seran els protagonistes del mercat laboral. Així, segons dades recollides per l’Observatori per a l’Ocupació en l’Era Digital, els 10 llocs de treball més sol·licitades pels joves d’entre 20 i 30 anys seran els d’enginyer smart factory; chief digital officer; expert en innovació digital; data scientist; expert en big data; arquitecte expert en smart cities; expert en usabilitat; director de continguts digitals; expert i gestor de riscos digitals; i director de màrqueting digital. R + D.

Menció especial mereix l’Energia, que es convertirà en el pilar fonamental de l’economia espanyola, però no de la manera en què la coneixem. La dependència energètica i la necessitat de trobar fonts alternatives afavorirà la creació de nous llocs de treball. La sostenibilitat; la reducció de l’impacte mediambiental; i la gestió i certificació del sistema energètic, són els seus reptes.

Capturavsvsgrg

Share

ComentarisLeave a Reply
Spam Protection by WP-SpamFree