Més de 100 persones a la Jornada de Campus Oberts per a Famílies a l’EPS

IMG_4687

Aquest dissabte, més de 100 persones van visitar l’Escola Politècnica Superior en el marc de la Jornada de Campus Oberts per a les Famílies de la UdL, organitzada en dues visites: a les  10:00h, 66 persones corresponents a 23 famílies  i a les 12:00h, 40 persones pertanyents a 14 famílies. La procedència era, majoritàriament, de la província de Lleida però també ens han visitat famílies de Osca, Tarragona, Barcelona i Eivissa.

Aquesta JCO s’adreça a les famílies d’estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior amb  l’objectiu de donar a conèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l’entorn universitari i les instal·lacions on es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial de l’estudiantat als pares i mares de futurs alumnes universitaris, així com informar sobre els estudis, els serveis i les prestacions que s’imparteixen.

IMG_4681

Representants de la direcció del centre van rebre als pares i mares a la Jornada. Seguidament, Francesc Giné, director de l’EPS els va oferir una xerrada informativa  i una visita guiada a càrrec  d’ell mateix, de la cap d’estudis de la branca informàtica, Magda valls i del sotsdirector d’Estudiantat, Promoció i Qualitat, Gabriel Pérez. En la visita es van mostrar diverses instal·lacions de l’EPS (Sales d’informàtica, Taller Mecànic, Taller d’Electrònica, aules docents, …), l’edifici Polivalent del campus de Cappont i l’edifici CREA (laboratori de Mecatrònica i laboratori d’Arquitectura Tècnica i Edificació) i es van poder respondre a tots els pares i mares assistents els dubtes i qüestions que els hi poguessin sorgir.

IMG_4690

Share