Lectures Treballs Finals de Grau/Màster

Estudiant: Àlex Ghenghiu
Titulació: Grau en Enginyeria Informàtica

Títol de Treball/Projecte: Desenvolupament d’una aplicació mòbil per al sector de la ramaderia utilitzant l’entorn .NET

Director/a: Jordi Planes

Tribunal:

President/a: Josep Argelich
Secretari/a: Jordi Planes
Vocal: Ramon Béjar
Suplent 1: Carles Mateu
Suplent 2: Tere Alsinet

Presentació:

Data: 29 de maig de 2017
Hora: 17:00 h
Aula: 2.03 EPS
Share